O Pilates

Co by Vás mohlo o Pilates zajímat

Metoda Pilates

Pilates je metoda tělesného cvičení, která byla vyvinuta a propracována na začátku 20. století Josephem Pilatesem v Německu, Velké Británii a Spojených státech amerických. Joseph Pilates, který stojí za touto metodou, se narodil roku 1880 v Německu. Celý život se zabýval tělesným rozvojem. Svůj cvičební systém vyvinul a propracoval během první poloviny 20. století. Věřil, že duševní a tělesné zdraví jsou spojitá nádoba a že cvičení dokáže uzdravit tělo z nemoci.

Jako dítě býval neduživý a často nemocný, a vyzkoušel proto mnohé ze cvičebních programů, které tehdy v Německu byly známy. Z této zkušenosti čerpal při vývoji svého vlastního systému. V návaznosti na tělocvičné styly z konce 19. století používal speciálně vyrobené cvičební stroje a inspiroval se rovněž tzv. "nápravným cvičením" a "zdravotní gymnastikou", které propagoval švédský fyzioterapeut Pehr Henrik Ling.

Pilatesova metoda se snaží docílit řízeného pohybu ze silného středu těla. Podstatou metody je cvičení na speciálních strojích, které Joseph Hubertus Pilates v průběh celého svého života vymýšlel na základě svých zkušeností při práci s lidským tělem . 

V dnešní době je Pilates považováno za metodu cvičení, která nejenom zlepší celkovou stabilitu a sílu těla, ale také pomáhá při bolestech zad a je doporučována i jako rehabilitační cvičení.

MATWOKR (cvičení na podložkách)

Lekce probíhají v podložkovém sále ve skupinách max. dvanácti osob s využitím pomůcek. K dispozici je každému klientovi zdarma cvičební podložka. Samotné pomůcky a jejich využití je plně v režii každého lektora a jeho cvičebního plánu. Pomůcky mohou cvičení pro klienty nejen obohatit, ale i pomoci vlastní cviky korektně provádět. Nabízíme lekce s využitím malých overballů, pěnových válců, pilates kruhů, gum, copů, rotačních disků a dalších. Lektorka vždy dbá na správné provedení cviků a pomáhá zlepšit jednotlivé cviky. 

Reformer (cvičení na Pilates strojích)

Lekce jsou vedeny pro skupinu max. pěti osob. Cviky na strojích jsou koncipovány pro celkové posílení všech svalových skupin těla a získání flexibility: ve strojích jsou zabudovány pružiny a sval jim klade odpor. Jak roste síla svalu, cvičenec používá stále silnější pružiny. Jedná se tedy o plynulou zátěž, která je velmi šetrná k lidským kloubům a šlachám. Nejznámější cvičební stroj je reformer. Jedná se o lavici, v níž je umístěn pojízdný vozík uvnitř vodorovného rámu. Na jednom konci jsou zabudovány pružiny, na druhém dvě lana, může být ve spojení s věží, která ještě prohlubuje možnost práce s mobilitou. Joseph Pilates na těchto strojích cvičil řadu cviků, díky nimž formoval celé klientovo tělo. Zhruba se jedná o přes 500 různých cviků, které bylo možné udělat na téměř kterémkoliv jeho stroji. Právě díky cvičení na více strojích je Pilates metoda tak účinná a rozšířená. Jeden cvik provedený na různých strojích dává každému možnost do hloubky pochopit smysl a princip svého těla. Jen precizně provedený cvik přináší kýžený výsledek.